De geschiedenis van DeVo Sneek

De Sneeker versie:

Ut begon allemaal in 1934. In dat jaar begon ut echtpaar Mieke Poiesz en Tjebbe Bouwhuis De Voorûtgang, aan de noordkant van ut groâtsân. Na ut overlijden van Tjebbe Bouwhuis, anderhalf jaar later, zette Mieke Poiesz de winkel nog un poaske voort maar de zaak wurde later overnomen deur haar zus Nellie en zwager Seef (Hesefius) Diekstra. In de winkel wurde destieds bedriefskleding verkocht; overalls, werkbroeken, schorten, bakkersbroeken, stofjassen, boerenkielen, etc. Ok kon,n ju dur terecht voor onderkleding, kousen, sokken en pyjama’s.

Voor de oorlog kocht ut gezin Diekstra un pand op de hoek van het groâtsân en de Lange Pijpsteeg. Hierin wurde de winkel vestigd met derachter het woânhûs voor ut gezin. Boven de winkel woânden nog twee gezinnen. In de beginperiode van de zaak ging Seef nog de boer op met sien producten maar na de oorlog wurde steeds meer verkocht aan venters.

In 1955 wurde de winkel verbouwd; ut interieur wurde vernieuwd en dur kwamen nieuwe etalages. Minimaal een keer per week wurde dur deur Diekstra inkopen deen bij de grossier of de fabriek, omdat dit goedkoper bleek te wezen dan het kopen bij vertegenwoordigers. Soms wurde hiervoor zelfs via Stavoren en Enkhuizen afreisd naar Amsterdam.

De soanen in ut gezin Diekstra hielpen vrijwel allemaal met in ut bedrief. Harry, die later de zaak sû overnemme, stond al met een jaar of twaalf op zaterdagen op de markt voor de winkel, samen met sien broer Louis. Na skoâltied moesten dur onder meer pakjes rondbracht wurre, rekeningen int en goederen priesd wurre. Na de lagere skoâl en de mulo ging Harry naar de handelsavondskoâl. Tiedens sien dienstperiode verhandelde hij onder de medemariniers ondergoed, sokken en kousen. Rond de Sinterklaas waren ok dassen, overhemden en handschoenen erg gewild.


In 1958 wurde De Voorûtgang uitbreiden met un vestiging aan de Oasterdiek 56-58. Achter disse zaak kwamen Harry en sien vrouw Coby te woanen. Oosterdijk 56 wurde later een boetiek voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar.

De naam De Voorûtgang wurde in 1980 veranderd in DEVO en de slogan ‘DEVO groat in’t kleinvak’ wurde toevoegd.

In 1992 begon ok soan Harry jr. in ut familiebedrief; ok hij hielp al vanaf sien twaalfde regelmatig met op zaterdagen en in de vakansies. Harry jr. ston eerst op de kleinvakafdeling en later kwamen hier ok de hobbyartikelen bij.
 
In 2000 wurde de winkel uitbreiden met ut achterste pand van de Lange Pijpsteeg sudat de zaak nou deurloopt over de hele lengte van de steeg, vanaf het Groâtsân tot aan de Singel. In dit jaar wurde de zaak overnomen deur Harry jr. en was de derde generasie un feit.

In 2007 wurde dur opnieuw verbouwd sudat de winkel van binnen één langgerekt pand liekt. Van ut hobby- en kleinvakassortiment wurre veul artikelen nog altijd per stuk of per strekkende meter verkocht, su as kralen, knopen of lint. Ok binne veul artikelen elders niet tu krijen. Dit maakt van DEVO un unieke winkel met un enorm groate vaste klantenkring. Bovendien blieft ut personeel zeer herkenbaar voor de klant omdat hier maar weinig verloop in zit. Dit zorgt voor een prettige, persoanlijke sfeer in de winkel.

De Nederlandse versie:

1934 - Het begin
Het begon allemaal in 1934. In dat jaar begon het echtpaar Mieke Poiesz en Tjebbe Bouwhuis De Vooruitgang, aan de noordkant van het Grootzand. Na het overlijden van Tjebbe Bouwhuis, anderhalf jaar later, zette Mieke Poiesz de winkel nog een poosje voort maar de zaak werd later overgenomen door haar zus Nellie en zwager Seef (Hesefius) Diekstra. In de winkel werd destijds bedrijfskleding verkocht; overalls, werkbroeken, schorten, bakkersbroeken, stofjassen, boerenkielen, etc. Ook kon men er terecht voor onderkleding, kousen, sokken en pyjama’s.

Voor de oorlog kocht het gezin Diekstra een pand op de hoek van het Grootzand en de Lange Pijpsteeg. Hierin werd de winkel gevestigd met daarachter het woonhuis voor het gezin. Boven de winkel woonden nog twee gezinnen. In de beginperiode van de zaak ging Seef nog de boer op met zijn producten maar na de oorlog werd steeds meer verkocht aan venters.

1955 - Verbouwing
In 1955 werd de winkel verbouwd; het interieur werd vernieuwd en er kwamen nieuwe etalages. Minimaal eenmaal per week werd er door Diekstra inkopen gedaan bij de grossier of de fabriek, omdat dit goedkoper bleek te zijn dan het kopen bij vertegenwoordigers. Soms werd hiervoor zelfs via Stavoren en Enkhuizen afgereisd naar Amsterdam.

De zonen in het gezin Diekstra hielpen vrijwel allemaal mee in het bedrijf. Harry, die later de zaak zou overnemen, stond al met een jaar of twaalf op zaterdagen op de markt voor de winkel, samen met zijn broer Louis. Na schooltijd moesten er onder meer pakjes rondgebracht, rekeningen geïnd en goederen geprijsd worden. Na de lagere school  en de mulo ging Harry naar de handelsavondschool. Tijdens zijn dienstperiode verhandelde hij onder de medemariniers ondergoed, sokken en kousen. Rond de Sinterklaas waren ook dassen, overhemden en handschoenen erg gewild.

1958 - Oosterdijk
In 1958 werd De Vooruitgang uitgebreid met een vestiging aan de Oosterdijk 56-58. Achter deze zaak kwamen Harry en zijn vrouw Coby te wonen. Oosterdijk 56 (Fifty Six) werd later een boetiek voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar.

1975 - Overname
25 jaar. In 1975 werd de zaak aan de Oosterdijk overgenomen door Harry’s jongere broer Louis. Harry zelf bleef De Vooruitgang aan het Grootzand runnen.

 1980 - naamswijziging
De naam De Vooruitgang werd in 1980 veranderd in DEVO en de slogan ‘DEVO groot in’t kleinvak’ werd toegevoegd.

1992 - Harry jr.
In 1992 begon ook zoon Harry jr. in het familiebedrijf; ook hij hielp al vanaf zijn twaalfde regelmatig mee op zaterdagen en in de vakanties. Harry jr. stond eerst op de kleinvakafdeling en later kwamen hier ook de hobbyartikelen bij.

2000 - derde generatie
In 2000 werd de winkel uitgebreid met het achterste pand van de Lange Pijpsteeg zodat de zaak nu doorloopt over de gehele lengte van de steeg, vanaf het Grootzand tot aan de Singel.  In dit jaar werd de zaak overgenomen door Harry jr. en was de derde generatie een feit.

2007
In 2007 werd er opnieuw verbouwd zodat de winkel van binnen één langgerekt pand lijkt te zijn. Van het hobby- en kleinvakassortiment worden veel artikelen nog altijd per stuk of per strekkende meter verkocht, zoals kralen, knopen of lint. Ook zijn veel artikelen elders niet verkrijgbaar. Dit maakt van DEVO een unieke winkel met een enorm grote vaste klantenkring. Bovendien blijft het personeel zeer herkenbaar voor de klant omdat hier maar weinig verloop in zit. Dit zorgt voor een prettige, persoonlijke sfeer in de winkel.

2009
Lancering eerste webshop: www.devohobbyshop.nl
 
2012
In 2012 werd tweede ondergoedshop.nl gelanceerd

2017
De derde webshop namelijk  Tencateshop.nl werd gelanceerd

2019
De vierde webshop Beerenvoordeelshop gelanceerd

2022
De vijfde webshop Beerenondergoedshop is gelanceerd

 
Wij helpen u graag!

Wij helpen u graag!

Telefoon: 0515-412676
E-mail: info@devosneek.nl